Standardmoduler

Meningsmålinger

Hva er dine besøkende opptatt av?  Hva mener de?  Det er bare å spørre, så finner du ut.

Meningsmålinger er en av de enkleste, raskeste og samtidig morsomste standardmodulene i Sitemaster.  Opprett en ny måling ved å skrive inn spørsmål med tilhørende svar. Resultatet fra meningsmålingene vil for brukerne vises grafisk med søyler tilsvarende hvor mange som har stemt på de ulike alternativene, samt relativt antall stemmer oppgitt i prosent. 

Som på alle modulene i Sitemaster, kan du selv bestemme tittelen på selve modulen i kolonnen.  I eksempelet til høyre er tittelen Undersøkelse.  Den kan like gjerne være Ukens spørsmål, Din mening, eller akkurat hva du synes er passende til ditt nettsted.

Utseendet av meningsmålingsmodulen er uavhengig av innholdet og følger designmalen du har valgt .