Standardmoduler

Standardmoduler Fotoalbum

Hvis du ønsker å vise en del bilder til dine besøkende finnes det knapt noe enklere og mer ryddig alternativ enn Sitemasters Fotoalbum.   

Alt du behøver å gjøre er å laste bildene opp gjennom Fotoalbum-modulen.  Sitemaster genererer automatisk små- og mellomstore bilder til rask forhåndsvisning for dine besøkende.  Bildene kan enkelt sorteres i mapper.

Vis bilder fra gjennomførte prosjekter, sportsarrangementer, sammenkomster, kunstverk, etc. Du kan endre navn på bildene etter at de er lastet opp, registrere hvem som har tatt bildet og når det ble tatt.  Selvsagt kan du tilføye kommentarer til hvert enkelt bilde også.  Du står fritt til å endre opplysningene om hvert bilde når du skulle ønske det, og til å omorganisere mappene etter behov.

Du kan gjøre Fotoalbumet tilgjengelig for dine besøkende fra menyen, via en link i en artikkel, eller som en egen seksjon i en av startsidemalene.  Selve albumet vil fremstå som en oversiktlig samling småbilder, gjerne organisert i mapper.  Som administrator velger du hvor mange bilder/mapper som skal vises på hver enkelt side. Når en besøkende åpner et bilde kan han/hun med ett enkelt knappetrykk sende bildet til en bekjent, laste ned orginalbildet, starte en lysbildefremvisning av alle bildene i gjeldene mappe, mm.