Standardmoduler

Dynamisk meny

Det er liten vits i å produsere relevant innhold hvis ingen besøkende finner fram til det.  Sitemasters intuitive menymodul lar deg enkelt sette opp lettbetjente menyer.

Alle menypunkter kobles direkte til kategorier eller artikler i artikkelpubliseringen slik at de enkelt kan oppdateres, endres, utvides, eller rett og slett fjernes ved noen få klikk.  Det er meget enkelt å endre teksten i, og å endre rekkefølgen på, menypunktene.  

Menyen er inndelt i hovedpunkter med tilhørende underpunkter. Legger man inn flere underpunkter under ett hovedpunkt, blir det automatisk generert en  undermeny på selve websidene slik at dine besøkende får en oversiktlig og grei tilgang til de artiklene du legger på menyen. 

 

Har du valgt en designmal med vertikal meny kan du selv velge hvordan undermenyene skal fremstå. Det er til og med mulighet for å ha to forskjellige menyer på nettsidene samtidig.

Menyene er integrert i designmalene slik at de skal ta seg godt ut uansett innhold og hvilken mal du har valgt.

Profilgrafikken er helt løsrevet fra selve informasjonen som blir lagt inn i databasen, og vil derfor gjenspeiles uansett hva man gjør av endringer.