Standardmoduler

Aktivitetskalender

Skjer det mye innenfor ditt foretaks interesseområde?  Arrangerer dere kanskje noe spennende, eller er det noe annet på gang som deres besøkende bør gjøres oppmerksomme på?  Legg det inn i aktivitetskalenderen.

Aktivitetskalenderen er en av standardmodulene i Sitemaster. I den kan du legge inn aktiviteter og arrangementer, med tilhørende sted og tidsrom.

Aktivitetene kan kobles til en beskrivende tekst, en ekstern side, eller ikke ha noen beskrivelse i det hele tatt.  Selve kalenderen for inneværende måned kan vises i miniatyr i en av kolonnene på sidene dine. Så snart en aktivitet er registrert vil den aktuelle datoen i miniatyrkalenderen gjøres om til en link med uthevet skrift. Dine besøkende behøver bare å klikke på den aktuelle datoen så får de straks informasjon om hva som skjer på den dagen.

Inne i selve aktivitetskalenderen kan de besøkende bla seg fremover og bakover månedsvis for å se på tidligere og kommende aktiviteter.