Standardmoduler

Bannerannonser

Via innholdsadministrasjonen har Dere full kontroll over hva som vises av reklame til en hver tid. Dere kan lage egne bannere og laste opp ved hjelp av nettleseren, bruke et bilde som ligger tilgjengelig på en hvilken som helst annen server, eller legge inn komplett kode fra en ekstern tredjepart. 

I tillegg til å få oversikt over hvor mange ganger en banner har blitt vist og hvor mange ganger den har blitt klikket, kan Dere også stille maksimum antall visninger og klikk før den blir inaktiv, samt bestemme et tidsrom den skal være aktiv. Bannere kan dessuten vektlegges slik at noen vises oftere enn andre. Det er selvfølgelig også mulig å ikke ha noen reklame i det hele tatt.