Standardmoduler

Rollebasert administratortilgang

Flere redaktører kan bety større bredde i ditt nettsteds innhold og et mer interessant tilbud til dine besøkende.  Sitemaster lar deg enkelt opprette flere administratorer og gi disse egnede rettigheter i publiseringsarbeidet.

Sitemaster gir deg muligheten til å fordele arbeidet med å vedlikeholde nettsidene til flere administratorer. Foruten å lette arbeidsmengden til den enkelte administrator, kan flere bidragsytere gi et mer variert innhold. Antall administratorer er ubegrenset, men det kan være en god idé å ikke være for slepphendt med rettigheter. Derfor lar Sitemaster deg differensiere mellom hvilke oppgaver den enkelte administrator kan utrette.

Når du oppretter en ny administrator kan du gi vedkommende en av følgende tilgangsrettigheter:

  • Bare lesetilgang til innholdsadministrasjonen
  • Lese- og skriverettigheter
  • Mulighet for å lese, skrive, og endre på innhold
  • Lese-, skrive-, endre- og sletteretigheter 

Du kan bruke den innebygde oppgavemodulen for å gi deg selv eller andre administratorer påminnelser om ting som skal gjøres på nettstedet.